Niklas R resized 8 2019
... är doktorand  (i pedagogik), deltidsföretagare. Tidigare har jag varit yrkeslärare. Det här är en yrkesblogg skriven utgående från dessa roller.
Min yrkesprofil finns på LinkedIn. Deltid driver jag ett mikroföretag som du hittar här: Ingenjörsbyrå Rosenblad.
Skriv mig gärna ett e-post om du vill ha kontakt!
---
… is a PhD candidate (in Eucational Sciences) and a part-time entrepreneur. Earlier, I used to be a VET-teacher. This blog is mainly is written based on these roles.
My professional profile You can find on LinkedIn. Part time I run an engineering micro-agency, that can be found here: Ingenjörsbyrå Rosenblad. 
Please, just send me an e-mail if you want to get in contact! 

Är elbranschens grundläggande utbildning på rätt väg?

Från elbranschens företag har det länge riktats kritik mot att kvaliteten på de grundläggande utbildningarna försämrats i takt med att resurserna skärs ner. Främst har kritiken tangerat problematiken med överflyttandet av stora delar av utbildningen (och delar av kostnaderna för denna) till företagen genom inlärning i arbetet och olika andra praktikperioder http://www.sahkoala.fi/opiskelu/sahkotyoturvallisuus/fi_FI/Tyossaoppijan_ohjaus/
För de studerandes del är en god arbetsplatshandledning (också annan än den ovan nämnda) av betydande vikt för utvecklings- och socialiserningsprocess, men det är ett annat kapitel.

Idag kritiseras fakta vi står inför offentligt på den mycket accepterade branschtidningen Sähköala: http://www.sahkoala.fi/lehdet/tiinatopi/sm-kolumnit/kirjoitukset/fi_FI/Koulutuksen_laadulla_ei_ole_enaa_valia/
Tidigare har vi inom branschen länge kunnat stoltsera med kvalitativ utbildning, och elbranschen var långt in på 90-talet bland de få program vars yrkesmässiga grundutbildning var 3-årig, mot andra 2,5- och 2-åriga program inom bygg, metall etc. Det här har de flesta yrkesmänniskor inom branschen varit nöjda med, och åtminstone tidigare stolta över. Allt har sin tid ... 

Också vuxenutbildningens fristående examina har fått sig en känga eller flera. Åtminstone upplever jag från branschhåll, att den allmänna uppfattningen nu är den, att kvaliteten inte åtminstone längre generellt sätt är hög som åstadkoms. Utbildningsorganen har kritiserats från företagshåll och från organisationshåll, www.stul.fi , bland annat för förfarandet vid yrkesprovens examineringstillfällen där införskaffad kunskap påvisas och bedöms, och den förberedande utbildningen inför yrkesproven, http://www.oph.fi/utbildning_och_examina/yrkesutbildning/fristaende_examina/utbildning_som_forbereder_for_fristaende_examen och för att innehållet och kvaliteten i den förberedande utbildningen sannolikt varierar bland utbildningsorganen.

Inom elbranschen är det synnerligen viktigt att ha tillräcklig både teoretisk, praktisk och säkerhetsmässigt bagage i form av kunskap med sig REDAN när de första trevande stegen ut i arbetslivet tas. Inom branschen kan inte accepteras att resurserna för den grundläggande utbildningen och kvaliteten på denna ytterligare försämras.
Niklas Rosenblad
Tfn: 040 718 5929
E-mail: niklas.h.rosenblad@gmail.com

© Niklas Rosenblad 2018. Created by MR MEDIA