Niklas R resized 8 2019
... är doktorand  (i pedagogik), deltidsföretagare. Tidigare har jag varit yrkeslärare. Det här är en yrkesblogg skriven utgående från dessa roller.
Min yrkesprofil finns på LinkedIn. Deltid driver jag ett mikroföretag som du hittar här: Ingenjörsbyrå Rosenblad.
Skriv mig gärna ett e-post om du vill ha kontakt!
---
… is a PhD candidate (in Eucational Sciences) and a part-time entrepreneur. Earlier, I used to be a VET-teacher. This blog is mainly is written based on these roles.
My professional profile You can find on LinkedIn. Part time I run an engineering micro-agency, that can be found here: Ingenjörsbyrå Rosenblad. 
Please, just send me an e-mail if you want to get in contact! 

Behöriga yrkeslärare

Intressant att Yle tog upp ämnet yrkeslärarbehörighet, och att detta fick en kraftig rubrik.

Jag har trots det inte upplevt att arbetstillfällen för behöriga svenskspråkiga yrkeslärare växer på träd precis. Snarare tycker jag att yrkesskolor och yrkeshögskolor upprepningsvis samarbetsförhandlar. Läget ser tämligen osäkert ut enligt min uppfattning. Men kanske jag har fått någonting om bakfoten igen. Å andra sidan ska en allt större del av ungdomar garanteras utbildningsplats efter grundskolan, platser finns de facto flera än det finns studerande även nu.

På Yles sidor framkommer genom ett citat "I värsta fall kan det leda till att yrkesutbildningen inte längre lockar" vilket naturligtvis är sant. Klumpig pedagogik och snedvriden människosyn sätter spår för livet har det påvisats. Yrkeslärares yrkesskicklighet som motiverande fostrare, handledare, socialiserande part till en yrkesidentitet som starkt bejakar individen, kan naturligtvis inte helt garanteras genom behörighet. Trots det hävdar jag att behörighet åtminstone inte kan leda till det sämre. Värdet av att ha behöriga yrkeslärare ska inte undervärderas, därför höjer jag på hatten för att ämnet tas upp så här kraftigt! Tack.
Niklas Rosenblad
Tfn: 040 718 5929
E-mail: niklas.h.rosenblad@gmail.com

© Niklas Rosenblad 2018. Created by MR MEDIA