Niklas R resized 8 2019
... är doktorand  (i pedagogik), deltidsföretagare. Tidigare har jag varit yrkeslärare. Det här är en yrkesblogg skriven utgående från dessa roller.
Min yrkesprofil finns på LinkedIn. Deltid driver jag ett mikroföretag som du hittar här: Ingenjörsbyrå Rosenblad.
Skriv mig gärna ett e-post om du vill ha kontakt!
---
… is a PhD candidate (in Eucational Sciences) and a part-time entrepreneur. Earlier, I used to be a VET-teacher. This blog is mainly is written based on these roles.
My professional profile You can find on LinkedIn. Part time I run an engineering micro-agency, that can be found here: Ingenjörsbyrå Rosenblad. 
Please, just send me an e-mail if you want to get in contact! 

Nordic Master -studier

En för mig glädjande nyhet idag, var att jag fick meddelande om att jag blivit antagen för Nord Plus -finansierade studier vid Høgskolen i Oslo og Akershus. http://www.hioa.no/

Lite info:
"The course is designed for students at master’s level from our NordPlus collaboration partners. Master students with experience from or interest in vocational education or students in vocational teacher education from Sweden, Denmark, Finland and Norway can apply. Students must have completed a Bachelor’s Degree or the equivalent."

Studierna är tänkta att genom reflexion ta fasta på :
"The purpose of this course is to develop knowledge of current challenges concerning the theory and practice dimension of vocational education in Finland, Sweden, Denmark and Norway through comparisons, also outside of the Nordic countries. The course will discuss questions concerning how to develop vocational competence. What can be learnt in schools and what can be learnt in companies? What are the risks and benefits? How to improve cooperation between schools and working life? The course aims at discussing all these questions in a comparative view."

Den huvudsakliga orsaken att jag sökte till programmet, är mitt stora intresse för internationellt arbete som sträcker sig över de nordiska landsgränserna gällande yrkesutbildning samt erfarenhetsutbyte och utveckling tangerande just denna. Att det mellan nordiska högskolor nu finns inbjudan för ett samarbete inom utveckling av yrkespedagogisk utbildning, är enligt mig en mycket nyttig utveckling.
Genom att upprätthålla fortsatt hög nivå på yrkesmässig kompetens och yrkeskunnande av toppnivå, kommer vi även i fortsättningen att kunna profilera oss väl på marknaden med vårt tillförlitliga kunnande och vår gedigna arbetsmoral, som vi i norden i och för sig redan är kända för. Kravet på högklassig yrkesutbildning ligger naturligtvis i frontposition även nu, men inte alls mindre i framtiden. Därför borde vi just nu ligga i spetsen av utvecklingen för att klara målen och kraven som ställs. Just genom att skapa erfarenhetsutbytande, tvärvetenskapliga (gällande yrkesdiscipliner), interaktiva och högklassiga reflekterande kompetensnätverk kring ämnet, kommer utmaningarna förhoppningsvis att kunna bemötas mycket bra.

Att resurserna och viljan för den här utvecklingen nu finns, kan konkret konstateras genom att det erbjuds en möjlighet att som yrkeslärarstuderande vara med och ta del av och även påverka hur utvecklingen kan och bör se ut. Hur visioner kring en utveckling kan utformas, och hur dessa borde konkretiseras utgående från gemensamma premisser inom norden, är alldeles säkert den nordiska yrkespedagogikens gemensamma intresse.
Genom att kritiskt utvärdera den pågående utvecklingens risker, men också genom att byta erfarenheter och reflektiva tankar inom området som info-flyer hänvisar till, kan utveckling inom området också sannolikt ske. Endast genom utveckling kan vi även i framtiden garantera att de nordiska länderna håller sin topposition som kompetenskärna och föregångare inom utveckling på många sektorer inom flertalet branscher också globalt sett. Det kanske mest utmanande elementet just nu är kanske det, att vi i en värld av globalisering och ständigt accelererande utveckling måste utveckla de pedagogiska verktygen och ta modell av internationella innovationer, för att kompetensmässigt jämförelsevis ens stå på samma ställe eller överleva (evolutionsteori).

Den här inbjudan till handling kan komma att visa sig bli mycket betydelsefull, bara situationen tas tillvara på ett uppbyggande, utvecklande och positivt sätt. Möjligheterna erbjuds alltså, så nu gäller det att sträva till att också ta vara på dem på bästa sätt! Jag vill vara med i den här utvecklingen, inte bara som en del av strömmen, utan genom att verka och interagera bland den högsta spetskompetensen inom yrkespedagogiska utvecklingen just nu i de nordiska länderna som deltar i programmet. 

Just de arrangemang som idag avlastas på företag genom inlärning i arbetet kan vara nyttig att låta stå som objekt för en kritisk granskning, eftersom dessa förfaranden just nu är föremål för viss kritik åtminstone från företags- och branschorganisationshåll. Också utbildningens kvalitet generellt sett inom elbranschen diskuteras livligt just nu i olika facklitterära medier.
Att fokusera på handledning av studerande inom andra stadiets yrkesutbildning, bland annat med avseende på att möjliggöra god socialiseringsprocess in i en yrkesroll, anser jag som en genuint viktig del i utbildandet av kommande yrkeskompetens. Inte minst också för studerandes psykiska hälsas och yrkesmoraliska välmåendes skull.
Niklas Rosenblad
Tfn: 040 718 5929
E-mail: niklas.h.rosenblad@gmail.com

© Niklas Rosenblad 2018. Created by MR MEDIA