Niklas R resized 8 2019
... är doktorand  (i pedagogik), deltidsföretagare. Tidigare har jag varit yrkeslärare. Det här är en yrkesblogg skriven utgående från dessa roller.
Min yrkesprofil finns på LinkedIn. Deltid driver jag ett mikroföretag som du hittar här: Ingenjörsbyrå Rosenblad.
Skriv mig gärna ett e-post om du vill ha kontakt!
---
… is a PhD candidate (in Eucational Sciences) and a part-time entrepreneur. Earlier, I used to be a VET-teacher. This blog is mainly is written based on these roles.
My professional profile You can find on LinkedIn. Part time I run an engineering micro-agency, that can be found here: Ingenjörsbyrå Rosenblad. 
Please, just send me an e-mail if you want to get in contact! 

Kaisa-talo

Helsingfors universitets huvudbibliotek Kaisa-talo i Kaisaniemi, Helsningfors.
Kunde inte låta bli att nappa några bilder. Imponerande arkitektur! som har belönats med flertalet avsevärda arkitekturpris och omnämnelser.
Objektet färdigställdes 2012. 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaisa-talo

HU fasad     HU Kaila

Elsystemet förverkligades av Amplit Oy som tavoitehintaurakka. Belysningssystem är DALI. 
Som huvudentreprenör fungerade SRV.
Som arkitekt Antti Oiva Arkkitehdit Oy.
Niklas Rosenblad
Tfn: 040 718 5929
E-mail: niklas.h.rosenblad@gmail.com

© Niklas Rosenblad 2018. Created by MR MEDIA