Niklas R resized 8 2019
... är doktorand  (i pedagogik), deltidsföretagare. Tidigare har jag varit yrkeslärare. Det här är en yrkesblogg skriven utgående från dessa roller.
Min yrkesprofil finns på LinkedIn. Deltid driver jag ett mikroföretag som du hittar här: Ingenjörsbyrå Rosenblad.
Skriv mig gärna ett e-post om du vill ha kontakt!
---
… is a PhD candidate (in Eucational Sciences) and a part-time entrepreneur. Earlier, I used to be a VET-teacher. This blog is mainly is written based on these roles.
My professional profile You can find on LinkedIn. Part time I run an engineering micro-agency, that can be found here: Ingenjörsbyrå Rosenblad. 
Please, just send me an e-mail if you want to get in contact! 

Kick-off på höstens kurser och inlärningen!

Så var höstens första kurser igång med fart. Fast det alltid inför kursstarterna känns lite motigt och arbetsdrygt, så är jag än en gång glad att konstatera att lärararbetet och alla studerande alltid i gengäld ger mig så mycket mera tillbaka än min egen insats. Responsen visade igår att ett gediget förarbete för att främja en interaktiv och konstruktiv läroprocess verkligen är belönande, i första hand i inlärningsprocesser men också ur gruppdynamikens synvinkel. Genom att bara gå in och göra saker, på samma sätt som jag ofta naturligt gör som ledare av olika team i arbetslivet, visar sig vara ett mycket väl fungerande sätt att agera.  Gladast är jag över att studerande som kommer i kontakt med mig visade sig värdesätta och ha nytta av detta.

Mina kurser brukar alltid mer eller mindre omedvetet (och i misstag?) bli uppbyggda utgående från konstruktivism har jag märkt. Jag strävar till att teorin leder till orsak-verkan situationer, så att det som händer blir en konsekvens av (bl.a.) denna. Jag vill se mig själv i denna kontext, som en person som finns tillhands för att stödja och möjliggöra inlärning. I interaktion med verkliga situationer och omvärlden (framom att lära ut eller transformera saker) löses uppgift efter uppgift. Och mitt i allt har det bara skett, det som ska. Pang! Teorin ska följa inlärningen och arbetet med uppgifterna på ett parallellt verkande sätt, det är här det kan upplevas vara lite obekvämt, men det är just när denna tröskel överskrids som djupinlärning sker, inom området för den närmaste utvecklingszonen.

Igår fick jag genom ett visst tillfälle bekräftat (från flera håll) att det här fungerar. Jag fick också bekräftat att jag inte bara kan, utan jag SKA, fortsätta enligt samma mönster. Det här är för mig lugnande och bekräftande att ta del av och höra, från ett så stort antal studerande och även pedagogiska handledare. Just bara därför att det för mig är det enda helt naturliga och okrystade förhållningssättet till inlärningssituationer och skolan. Jag är lugn nu, eftersom jag tidigare varit undrande över min metod, och nu fick allting bekräftat. Därför vill jag skriva av mig, när allting plötsligt blev så ”jävla” rätt. Helt av sig själv!

Jag har ibland haft en disharmoni mig med själv, huruvida det är bra att kombinera mitt företagande med dessa läraruppdrag, men ser nu helt klart att rollerna inte står i konflikt med varandra, ens på något sätt. Tvärtom stöder en stark yrkeslivsförankring i en roll som sakkunnig expert undervisningen. Jag kan utgående från rätt lång och bred arbetserfarenhet både stödja, möjliggöra och handleda inlärningen. Kanske genom att sätta de absoluta primära kunskapsområdena i fokus, kanske genom att tillämpa situationskontext men ändå följande den gyllene tråden. Jag vet egentligen inte? Och kanske jag inte behöver veta ... kanske jag förstör det om jag vet.

Genom att jag i undervisningen har nära och interaktiv kontakt med människor i en direkt inlärningskontext utvecklas vice-versa den egna kunskapen och förankringen i ämnet, men i synnerhet den pedagogiska delen främjar den i arbetslivet verksamma sakkunnigas möjlighet att lyckas. Det här sker genom att skapa sig förståelse i mänskliga processer. Samtidigt inser jag (igen) att sann kunskap i ett ämne skapas då teorin och beståndsdelarna för ett specifikt område granskas utgående från de små detaljerna och de helt massor av olika frågeställningar som kommer upp då dessa granskas teoretiskt och praktiskt.

Till av ämnet berörda parter - samtliga - som läser det här, vill jag bara säga: tack för att ni gör det här möjligt.

Ännu ett citat ”Hjärtligt tack för igår! Olitte kyllä aivan harvinaislaatuisella tavalla oppimisen ytimessä!” (Riitta Larna 2014).
Niklas Rosenblad
Tfn: 040 718 5929
E-mail: niklas.h.rosenblad@gmail.com

© Niklas Rosenblad 2018. Created by MR MEDIA