Niklas R resized 8 2019
... är doktorand  (i pedagogik), deltidsföretagare. Tidigare har jag varit yrkeslärare. Det här är en yrkesblogg skriven utgående från dessa roller.
Min yrkesprofil finns på LinkedIn. Deltid driver jag ett mikroföretag som du hittar här: Ingenjörsbyrå Rosenblad.
Skriv mig gärna ett e-post om du vill ha kontakt!
---
… is a PhD candidate (in Eucational Sciences) and a part-time entrepreneur. Earlier, I used to be a VET-teacher. This blog is mainly is written based on these roles.
My professional profile You can find on LinkedIn. Part time I run an engineering micro-agency, that can be found here: Ingenjörsbyrå Rosenblad. 
Please, just send me an e-mail if you want to get in contact! 

Om teknisk utveckling och fingerkänsla

På en entreprenadförhandling här om dagen blev jag påmind om en sak jag tänkt på länge. Tankebanan utlöstes i samband med att vi överraskande fick positiv feedback från en installatör. Denna mycket erfarna och noggranne person hade vid första intrycket av vår planering till ett objekt tyckt att vi var ute och yrade med ett systems sammansättning och kablering. När denne sedan, enligt egen utsago, kollat upp ärendet med en produktleverantör kunnat konstatera att saken var OK och även fullt möjlig att förverkliga ändrade han åsikt. Systemet kunde installeras och fungera på ett enklare och mer driftsäkert sätt än det traditionella, i och med tillämpande av ny teknik. Efter denna episod vann vi antagligen personens förtroende, eftersom denne även påpekade att dokumentens framställningssätt var tydlig och klar och arbetet med presentationen av systemen välgjort.

Det här fick mig naturligtvis att för stunden känna mig stolt över vårt team (och även mig själv), men det var inte dit jag ville komma med denna text. Det vad jag ville framföra var egentligen det, att konsultens roll idag när den tekniska utvecklingen går rätt fort har preciserats. Ofta är betoningen på att lära sig grunderna i nya system och se möjligheterna i fokus. Sedan i sin egen process sålla bort sådant som inte lyckas vinna tillräckligt förtroende, och därefter presentera den nya tekniken vidare till beställare, investerare eller andra uppdragsgivare.

Om tilltro kan skapas genom tillförlitliga argument och visioner blir teknikkonsultens roll att kunna överföra budskapet (och ibland förmedla också kunskapen) till entreprenörer och installatörer. Om den offererade prislappen ännu kan hållas inom budgeterade ramar, förverkligar den nya visionen och tekniken. Om vi antar att denna erfarenhet är sann så måste vi också anta att utan tekniska konsulter och planerare skulle den tekniska utvecklingen förverkligad, om inte stagnera, så åtminstone mattas av betydligt.

Med det här har jag inte för avsikt att påpeka att någonting ska utvecklas för självändamålets skull, eller att teknologisk utveckling ska få en överordnad plats jämfört med det traditionella. Där kostnadsinbesparing, användarergonomi och energibesparingar kan göras med bibehållande av fokus på hållbar utveckling och miljöhållning, finns det ingen orsak att stå på bromsen. Dock ska vi komma ihåg, att det finns en övertro på att intelligenta system löser problem utöver det realistiska. Ofta är också den traditionella lösningen det mest gångbara och smartaste utvägen.
Inget system, om än hur avancerat, är mera intelligent än dess upphovsman, planerare, förverkligare eller fram för allt den kontext det integreras in i. Systemets tekniska nivå och den upplevda kvaliteten och nyttan är dock inte alltid och korrelerar, då upplevs sammansättningen som dålig. Upplevd kvalitet beror alltid av många faktorer. Och vissa av dessa faktorer fortsätter ibland att överraska.

Den allmänna insikten och förståelsen i att den i konsultverksamhet verkande ingenjören inte nödvändigtvis klarar sig ens med en avancerad förståelse för teknik torde idag vara uppenbar. Det krävs helt enkelt mera, och andra kompetenser och kvaliteter i allt större utsträckning. Trots det är det av mycket stor vikt att hålla entydigt, det kan inte prutas på den tekniska förståelsen trots det, för då står samhället inför oanade konsekvenser.
En av de mest primära uppgifterna för planeraren utifrån detta utgångsläge, blir då att identifiera och avstämma de av människor ställda målen och dess förväntade upplevelse och förväntan på utvecklingen. Av denna insikt avstämma mot tekniskt utvecklingsbehov och behovet eller möjligheten att introducera även ny teknik. Balansgången blir en sorts teknisk, filosofisk och pedagogisk balansgång. Om utvecklingen och systemprojekteringen lyckades. Ja, då upplevs slutprodukten säkert som bra, oberoende nivå på teknisk utveckling eller ekonomisk nytta/onytta.

Konsten är att finna balansen. Och att upprätthålla fingerkänslan ...
Niklas Rosenblad
Tfn: 040 718 5929
E-mail: niklas.h.rosenblad@gmail.com

© Niklas Rosenblad 2018. Created by MR MEDIA