Niklas R resized 8 2019
... är doktorand  (i pedagogik), deltidsföretagare. Tidigare har jag varit yrkeslärare. I hjärta och själ är jag det fortfarande. Det här är en yrkesblogg skriven utgående från dessa roller.
Min yrkesprofil finns på LinkedIn. Deltid driver jag ett mikroföretag som du hittar här: Ingenjörsbyrå Rosenblad.
Skriv mig gärna ett e-post om du vill ha kontakt!
---
… is a PhD candidate (in Eucational Sciences) and a part-time entrepreneur. Earlier, I used to be a VET-teacher.  By heart  and soul I still am. This blog is mainly is written based on these roles.
My professional profile You can find on LinkedIn. Part time I run an engineering micro-agency, that can be found here: Ingenjörsbyrå Rosenblad. 
Please, just send me an e-mail if you want to get in contact! 

Varför?

En era är slut för många nyutexaminerade yrkeslärare från HAAGA-HELIA ammatillinen opettajakorkekoulu. Ett bättre uttryck för detta är kanske att en ny era tar vid. Härifrån är den enda riktningen för många utveckling och vidareförkovran. Vi fick våra papper på fredagen den 8.5 och är nu formellt behöriga. Det känns både stort och litet samtidigt, även tomt men samtidigt har liksom locket tagits av. Ira A. Virtanen höll ett gripande studerandetal vid festtillfället. Hon utgick i ditt tal från en nyckelfråga inom mänskligt lärande. Ett för en förälder, lärare och människa utmanande men tankeställande ord. Ordet är varför. Varför? För att betona att just den frågan kanske är roten till mänskligt lärande. Frågan är vårt nya didaktiska verktyg. Varför?

Ställandet av frågan visar att den kognitiva aktiviteten är startad hos den frågande. Och frågan startar också tankeprocessen hos den som antas svara. Frågan återskapar dessutom åtminstone två följdfrågor. Alla föräldrar och fostrare har upplevt barnet som frågar: Vad är moln? – Nå det är en samling av vattenånga i himlen, lite som tät dimma, ungefär... - Varför? – Nå..., för att det avdunstar vattenånga från jorden som samlar sig i himlen. – Varför? – Jo så att det börjar regna sedan, när tillräckligt mycket vattenånga samlats. - Hur då? Varför gör det de? För att, ja sedan när det är tillräckligt mycket vatten i molnet, så börjar det liksom rinna, eller ungefär så ...

Frågorna tar inte slut. Alla svar leder till två eller flera följdfrågor. Som vuxen är det därför lätt att bli provocerad, till och med irriterad av alla frågor. Som lärare är det också lika. Varför? För att vi tror att vi måste hitta alla de rätta svaren, som ett lexikon, eller Google (?). Men, det borde inte vara irriterande. Ingen kan svara exakt rätt på alla frågor. Det rätta svaret utformar den frågande själv, efter att den fått 10 000 olika svar (överdrivet kanske). Läraren borde utgående från sin sakkännedom vägleda i rätt riktning gällande svaret och sättet hur svaret kan fås. Det är klart, men det behöver kanske inte komma som en blixt från himlen. Det är inte heller meningen så, utan när frågan ställs så är tankeprocessen oberoende igång. Bättre än att bli irriterad eller låta som ”besserwisser” är att fundera tillsammans. Fråga, hur tror du att det är. Varför kan det vara så? Ställ motfrågan alltså. Varför?

Jag tror den pedagogiska relevansen i en lärares didaktik kan mätas i antalet varför frågor som ställs. Varför? Ööh..., så trodde Sokrates också... ärligt alltså hej, kom igen nu.


- Varför studerade vi till lärare? – För att bli behöriga. – Varför? – För att inte vara tvungna att söka våra jobb alla år om och om igen. – Varför? – För att så är lagstiftningen. - Varför? - För att garantera tillräckligt bra undervisning. För att bli accepterade bland kolleger. För att lära sig mera om sig själv. För att lära hur någon kan lära sig. - Varför ska man lära sig? – För att kunna utföra ett jobb i samhället. - Varför...?

Lärarens nya sätt att undervisa är härmed, ställ frågan. Det kan bli ett utomordentligt verktyg.


Lärande är förändring av tankesätt. Personlig utveckling är förändring av det tankesätt du använder för att fungera i olika situationer. Som exempelvis lösa problem, skapa nya modeller. - Varför? - För att läraren säger så. - Det tror vi inte längre på. - Varför? - För att ny kunskap är omformandet av den drivrutin som styr vårt tänkande och vårt handlingsmönster. - Och varför är det så du tror?